שערי
חליפין
שינוי אחרון: 19.5.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.593
אירו4.002
ליש"ט4.664
100 יין3.224

הסכמי שכר 2003-הסכם קיצוץ, דחייה והפחתת שכר

הסכמי שכר 2003 - פיטורים רוחביים בשירות המדינה - פיטורים במשרדי ממשלה 2003/4

חוזר נש"מ - פיטורים שלא מרצון (2003)

הסכמי שכר 2003 - הסכמים בשלטון המקומי ובערים הגדולות - פיטורים רוחביים והבראה

נספח תנאי פרישה בשלטון המקומי לפי תנאי 1997

הסכמי שכר 2003 - הסכמים בשלטון המקומי ובערים הגדולות - קופות גמל אישיות

הסכמי שכר 2003 - הסכמים בשלטון המקומי ובערים הגדולות - תוספת שכר לבלתי ייחודיים 


Google