שערי
חליפין
שינוי אחרון: 20.11.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.516
אירו4.141
ליש"ט4.658
100 יין3.135

הסכמי שכר 2003-הסכם קיצוץ, דחייה והפחתת שכר

הסכמי שכר 2003 - פיטורים רוחביים בשירות המדינה - פיטורים במשרדי ממשלה 2003/4

חוזר נש"מ - פיטורים שלא מרצון (2003)

הסכמי שכר 2003 - הסכמים בשלטון המקומי ובערים הגדולות - פיטורים רוחביים והבראה

נספח תנאי פרישה בשלטון המקומי לפי תנאי 1997

הסכמי שכר 2003 - הסכמים בשלטון המקומי ובערים הגדולות - קופות גמל אישיות

הסכמי שכר 2003 - הסכמים בשלטון המקומי ובערים הגדולות - תוספת שכר לבלתי ייחודיים 


Google