שערי
חליפין
שינוי אחרון: 20.11.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.516
אירו4.141
ליש"ט4.658
100 יין3.135

מדריך לוועדים

6. עבודה מול מועצת הפועלים / האגף לאיגוד מקצועי

מועצת הפועלים המקומית או האגף לאיגוד מקצועי הם הכתובת של הועד הכללי שבמסגרתו הנכם נמצאים בעניינים הכלליים, אך אנו מבקשים כי תעדכנו אותנו באופן שוטף, כדי שנוכל להעניק יעוץ אשר יבטיח תוצאות מרביות לחבריך גם בסעיפים הכלליים.

עפ"י האוטונומיה - החל מ - 11 לינואר 1996 ואילך, מועצות הפועלים והאגף לאיגוד מקצועי יהיו מיוצגים ברוב מקומות העבודה באמצעות "צוותים הסתדרותיים". זהו מושג חדש הבא להעשיר את ההסתדרות ולאמץ לנו נציגות ישירה כאחד.

בכל צוות כזה ישנו נציג של הסתדרות המהנדסים שתוכל לראות בו את "איש הקונגרס" שלך! (בהרבה מקומות עבודה בשעת כתיבת שורות אלה, עומדים הצוותים להתחיל עבודתם).

הייה מודע היטב לסמכויות הצוות כמפורט בהסדרי האוטונומיה של 1989 ושל 1995, על זכויותיה וחובותיה ולחילופין לסמכויותיה של הסתדרות המהנדסים, במקום שלא מונה לו צוות. הייה שתפני בכל הנושים שנוגעים לאינטרס של כולם במידה שווה ועזור לחבריך ככל יכולתך, הקפד לייצג אינטרסים של המהנדסים במלוא עוצמתם.

עדכן את נציג הסתדרות המהנדסים בצוות ההסתדרותי בפרטים השונים של התפתחות התהליכים במקום העבודה ובועד הכללי, הסבר לו היטב את אשר חשוב לכם להשיג והיוועץ עמו על מדיניות הרצויה למהנדסים - בנקודות מכריעות במו"מ.

נציג הסתדרות מהנדסים המעודכן באופן שוטף - הינו ערובה לשמירת האינטרסים של ציבור המהנדסים בכל שלבי מו"מ שמתפתח במקום העבודה.

לסיום קטע זה יצוין כי בהרבה מקומות - טרם יושמה האוטונומיה כלשונה ועל כן ההסתדרות עדיין מיוצגת ע"י מחזיק תיק. כל אשר נאמר לעיל על גישתך לצוות נכון לגבי מחזיק תיק.

הניסיון מוכיח כי מחזיק תיק, באופן טבעי ער לאינטרסים של האוכלוסיות הגדולות במקום שמטופל על ידו. על כן, התנהגותך יכולה לגרום להחרפת יחסים עם מחזיק התיק או לחיים הוגנים.

שלח לחבר


 


Google