שערי
חליפין
שינוי אחרון: 18.9.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.522
אירו4.206
ליש"ט4.770
100 יין3.162

מדריך לוועדים
5. ועדים מעורבים של ההסתדרויות המקצועיות שבאוטונומיה

במקומות בהם יש פחות מ- 10 מהנדסים האוטונומיה הארגונית מאפשרת, קיום ועדים מעורבים של נציגות ההסתדרויות האוטונומיות. כמו כן, במקומות בהם אין ועד כללי אחד ישנה אפשרות של התחברות עם נציגי אוכלוסיות אוטונומיות להקמת נציגות משותפת.

במקרה כזה מספר נקודות דורשות תשומת לב מיוחדת:

א. בהקמת נציגות כזאת - הדורשת עפ"י האוטונומיה אישור מזכיר המחוז הרלוונטי - חשיבות גדולה ביותר יש למי שיכהן כיו"ר הנציגות:

* יו"ר הנציגות בדרך כלל נוטה לשמור קשר רק (או בעיקר) עם ההסתדרות המקצועית שלו. אם היו"ר אינו מהנדס - המהנדסים בדרך כלל מתנתקים מהסתדרות המהנדסים. מאחר והיו"ר הוא ברוב המקרים גם נציג בועד הכללי, מטבע הדברים – נטייתו תהיה להגן ביתר שאת על האינטרסים של חבריו למקצוע ועל ההסכמים של ההסתדרות המקצועית שלו, מאשר על האינטרסים של המהנדסים.

על כן, על ועד כזה לכלול לפחות 3 נציגים - ולפחות אחד מהם חייב להיות מהנדס. על המהנדס-הנציג חלה האחריות לשמור על הקשר בין המהנדסים והסתדרות המהנדסים וחובת המעקב אחרי קידום האינטרסים של ציבור המהנדסים, בכל הנוגע ליישום הסכמים ארציים, הגנה על הזכויות האוטונומיות, החלטות הועד הכללי בענייני מדיניות שכר ואחרות.

* בהסכם הקמת הועד-המעורב - יש להבטיח בכתובים הדדיות ואיזון בתועלת - קרי הגדרות מפורטות של אופן קבלת מדיניות, רשימת הנושאים שעליהם יתנהל מאבק משותף ורשימת הנושאים שיזכו רק לגיבוי פסיבי הדדי, הסכם על המנגנון המוסדר ליישוב חילוקי דעות וכו'.

הניסיון מוכיח כי הסדרים כאלו בתוספת רצון טוב הביאו לתועלת מרבית מחד, מנעו אכזבות מאידך, שלעיתים מביאות לפירוק השותפות ואף לתחילת יריבות אישית שמהר מאד עוברת ליריבות בין הציבורים ומסייעת לסיים באופן תרבותי מחלוקות – לגישור על מאבקים והמשך עבודה משותפת.

ב. רצוי, לפחות פעם בשנה, ליזום מפגש של הוועד עם נציגי ההסתדרויות המקצועיות השותפות בועד - לליבון מדיניות, סקירת בעיות, חיפוש פתרונות, עדכון הדדי ואף גיבוש חברתי בתוך הנציגות.

ג. המקרה המיוחד של ועדי מהנדסים והנדסאים הוא שכיח ביותר. צבורים אלו מלוכדים באינטרס להיאבק למען שכר ותנאי עבודה משופרים ככל האפשר וחלוקים בו זמנית בכל הנוגע לדיפרנציאציה בשכר ואיוש המשרות.

ההסתדרויות המקצועיות, שומרות ברמה ארצית ומחוזית בד"כ על קשר ושתוף פעולה תוך חיפוש התועלת משיתוף זה ומבלי לטייח את המחלקות. אשר על כן - גם הנציגים במקום העבודה חייבים להיות נאמנים לאינטרסים הספציפיים של אוכלוסיותיהם מבלי שהשמירה על אינטרס זה מחייב גם עוינות (בודאי לא עוינות אישית).

בכל המחלוקות - ניתן ורצוי, להפנות (בהסכמה מראש) את ההכרעה למנהלי המחוזות (או יו"ר - בועדים ארציים או המטופלים ע"י לשכות יוה"ר ישירות) ובכך להרחיק את המחלוקת והספחים שלה ממקום העבודה.
שלח לחבר


 


Google