שערי
חליפין
שינוי אחרון: 17.10.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.509
אירו4.129
ליש"ט4.629
100 יין3.129

מדריך לוועדים
4. עבודה בתוך, עם ומול הוועד הכללי

בהתאם לחוקת ההסתדרות, 10 מהנדסים או יותר זכאים להתארגן לנציגות מהנדסים אשר לה הזכות לשלוח נציג/ים לועד הכללי, למזכירות מצומצמת ו/או למועצה. מספר הנציגים של המהנדסים בכל אחד מן הגופים הנ"ל יהיה בהתאם ליחסי הכוחות במקום ולא פחות מנציג אחד בכל אחד מן הגופים הנ"ל.

להצלחת ענייני שולחיך הקפד:

א. להיות קונסטרוקטיבי בישיבות הועד הכללי ולתרום משכלך, מרצונך הטוב, ומהשכלתך וניסיונך לטובת הכלל במאמצים המשותפים של כולם לגיבוש מדיניות שכר ותנאי עבודה מקומיים מיטביים ו/או במאבק ליישום מדיניות זאת לטובת כלל ציבור העובדים במקום. כמטלה לא פחות חשובה הבטח כי חלקם של המהנדסים יהיה מכובד בתוצאות המאבק.

ב. להיות מודע היטב לסמכויות / זכויות / חובות שהוקנו למהנדסים בחוקת ההסתדרות ולהבטיח כי בשיחות רגע "אין ספור" תביא אותם בנועם לידיעת חבריך בועד הכללי ואף תיזום מפגש "ביניכם ובינינו" ונציגי הסתדרות אחרים כדי להבטיח שהועד הכללי בעניינים הספציפיים והכלליים כאחד ישמור על מעמדך. על אף סעיף מזכויותיך אל תתפשר וזאת מתוך רצון לשמור על כלל האינטרסים של ציבור המהנדסים שבחר בך באמון לתפקיד זה. נהג בתבונה ובנועם במחלוקות ועוד בטרם פרצה סערה, הפעל דרכנו מנגנון יישוב חילוקי דעות קבוע בחוקת ההסתדרות לעניין זה. כמו כל דליקה - בהתחלה הרבה יותר קל להתגבר על המחלוקת אחד כך זה עניין של יוקרות.

ג. ליידע באופן שוטף את כלל חברי נציגות המהנדסים על המהלכים/ההחלטות שהתקבלו בועד הכללי - אלא אם סוכם במפורש במסגרת הועד הכללי על סודיות החלטות - מסיבות שעומדות במבחן ציבורי פתוח (כגון מדיניות/שכר/מאבק וכו'). אולם גם אז חובה עליך לעדכן את חבריך במכסימום פרטים המתאפשרים ומיד לאחר שאין יותר בסיס להמשך שמירת הסודיות הנ"ל, לדווח לחברים על הפירוט המלא של ההחלטות שהתקבלו מהסיכומים שהושגו.

ד. להביא לידיעת הועד הכללי את ההחלטות/ההצעות של נציגות המהנדסים ולהיאבק לאשורם בועד. דאג להביא בעוד מועד נושאים אלו לאישור הועד הכללי ולא "להנחית הנחתות". איש לא אוהב את זה – בודאי שגם אתה לא היית נהנה אם כך היו עושים לך!

עצה לנציג(ים) של המהנדסים בועד הכללי:

בעתות של אי הסכמה וחילוקי דעות השתדל להיות ענייני ואל תיצור עימותים בין-אישיים שלא לצורך. דאג שחברי הועד ובמיוחד יו"ר הועד יבינו את ההגיון שמאחורי הסכמי האוטונומיה: כולם בעד המיעוט והמיעוט בעל הכלל! המנע בעצמך ממאבקים יוקרתיים אך הייה מודע היטב ליוקרות של "הצד השני". הייה "רך" עם אנשים וקשוח עם "נושאים".

המלצות חשובות:

* רצוי מאד מיד אחרי הבחירות והקמת הועד הכללי לפעול לסיכום בכתב עם הועד הכללי - על נוהלי עבודת הועד, בסיוע מזכירי המחוזות ובעצה אחת איתם, ותוך הקפדה על הזכויות האוטונומיות של נציגות המהנדסים, הקבועות בחוקת ההסתדרות.

* בטרם מתרחבת ומתעמקת מחלוקת נסה לברר עם יוה"ר וחברי הועד הכללי האם אין כאן "שידור וקליטה" על "תדרים שונים", האם אין כאן פגיעה שלא במתכוון ביוקרה וכו'. רק אחרי שברור לך שיש הפרה ביודעין של הזכויות – פעל עפ"י הסמכויות שמפורטות באוטונומיה בדרך הבאה:

1) העניין יובא לדיון בנציגות כולה (במטרה למנוע ויכוח ברמה אישית בין הנציג ובין הועד הכללי) ותתקבל החלטה המחייבת את נציגות המהנדסים במחלוקת ומייד יש לפנות אל מנהלי המחוזות/מנהלי מחלקות לשכת המרכז לקבלת סיוע ארגוני, משפטי וכו' (ניתן כשלב בינים להזמין את עצמכם לישיבת ועד כללי או לחילופין להזמין את יו"ר הועד הכללי לישיבה אצלכם במטרה להבטיח שאין אי הבנות מחד ושיתוף כל נציגי המהנדסים במשבר מאידך).

זכור - אתה זכאי לסיוע מיידי מטעם הסתדרות המהנדסים בכל צרה שהיא שתתפתח ובעיקר כאשר ישנה הפרה של ההסדר האוטונומי של המהנדסים.

זכור - לנו הניסיון, הידע והמשאבים לעזור לך - השתמש בנו!

2) לקיים קשר עם ציבורך ועם הסתדרות המהנדסים ולהבטיח את שותפותם בשעת המשבר.

זכור - אם אתה לא תעדכן את הציבור, הועד הכללי יעדכן את המהנדס בגרסתו!
שלח לחבר


 


Google