שערי
חליפין
שינוי אחרון: 18.9.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.522
אירו4.206
ליש"ט4.770
100 יין3.162

מדריך לוועדים
2. אבני דרך להצלחת הסכם עבודה

2.1 רמת המערכת

א. למד היטב את הסכם העבודה המקומי התקף, הקפד שהמתחייב יבוצע עד הפרט האחרון - וסמן את הבעיות שנוצרו במהלך שנות ההסכם.

ב. לקראת חידוש תוקפו של הסכם וכהכנה לניהול מו"מ לשיפורו של ההסכם הקיים ולגיבוש מדיניות ההסכם הבא, הבן היטב את המציאות הכלכלית ואת מקורות התקציב של מקום עבודתך ולמד את הכוחות הפועלים במקום והאינטרסים הגלויים והסמויים שמנחים אותם, הבן היטב את קשרי הגומלין שפועלים ביניהם!

ג. עוד במהלך ההסכם התקף, קבע עם חבריך את היעדים של ההסכם הבא אשר יכללו:
* תיקוני עוותי העבר, שהתגלו כאמור בסעיף 2.1 א' לעיל ולא נמצא להם פתרון בתקופת  תוקפו של ההסכם הנוכחי.
* סעיפים חדשים, שמטרתם לשפר שכר ותנאי עבודה קיימים.

ד. חלק את יעדי ההסכם הבא לשני חלקים:
* שאינם מהווים עלויות למעסיק.
* שמהווים עלות למעסיק.

ה. קבע עם חבריך בנציגות קדימויות נכונות במו"מ ע"פ החשיבות האמיתית שאתם תייחסו ליעדים שקבעתם ומתוך שיקול ריאלי של יכולת המקום לשלם את הסעיפים שמהווים עלות. עצה לך: בשנים "רעות" שקשה במהלכן להשיג הישגי שכר משמעותיים, עשה לקידום סעיפים שאינם מהווים עלות למעסיק, אך מהווים שיפור משמעותי של תנאי העבודה בעלויות נמוכות יחסית. בשנים ה"טובות" קדם סעיפי שכר עם משמעות כספית ברורה למהנדסים.

ו. התייעץ עם נציגי הסתדרות המהנדסים לקראת גיבוש סופי של מטרות ההסכם הבא והעזר במומחים של הסתדרות המהנדסים (עורכי דין, משפטנים) כדי לגבש סופית את ההרכב הכלכלי-משפטי של דרישותיך. תבנה את מדיניות המאבק בכל השלבים שניתן לחזות מראש! בבוא הזמן תפקודך בשעת לחץ וברגעי משבר תהיה משופרת.

ז. אם הנך חלק מועד הכללי - דאג לקחת בחשבון את מדיניות הועד הכללי כדי שיווצר במידת האפשר תאום בין מטרות שני הגופים, או לחילופין כדי שמחלוקות ביניכם יסתיימו בסיכום ברור, הרבה זמן לפני פרוץ המאבק על ההסכם הבא. האנרגיה שתתבזבז על המאבקים הפנימיים - באמצע תקופת המאבק על השכר יבואו על חשבון ההישגים לציבור המהנדסים!

ח. על סמך כל ההתייעצויות והנתונים כאמור, תקבעו בישיבת נציגות המהנדסים, את המדיניות להסכם הבא. דאג ליידע את כל מי שחייב להיות שותף, על כל הפרטים, זמן רב לפני תחילת המאבק. "הנחתות" הם דבר מסוכן – איש לא אוהב להיות מופתע!

הסבר ברור לועד הכללי את האינטרסים שלהם לתמוך בדרישותיכם. (אתם תתמכו בדרישות שלהם, וכך ייווצר תקדים שיביא גם להם הישגים: פריון הייצור ישתפר, התדמית במקום עבודה תעלה, וכו' וכו').

ט. לעולם אל תפרסם מטרות להסכם השכר שהן מעבר לכ- 30% ממה שאתה באמת יודע שתאלץ להתפשר! אחרת כל הישג שלכם - יהיה זה נאה ככל שיהיה - יראה בעיני הציבור שלכם כהפסד והתקפלות.

על כן לקראת מאבק הבטח:
* הגדרת מטרות ריאליות – העומדות באיזון עם הכוח הארגוני של חברי הארגון שהנך עומד בראשו.
* הכרה ריאלית - בכוח ארגוני - שנמצא באיזון עם המטרות.
* הסברה נכונה - להכשרת דעת קהל.
* ניהול מו"מ חכם ובתזמון נכון.
* שילוב כוחות אפשריים הפועלים - בתחום האיגוד המקצועי.
* ניצול גורמים אקראיים לטובתך.
* הורדת התנגדויות יוקרתיות.
* הפעל כוח סביר ולפרקי זמן מינימליים לפי הצורך והשאר בעלטה את הכוח הנוסף שעומד לרשותך.

י. שים לב: הסכם שיחתם עם המעסיק ללא נוכחות וחתימת נציג הסתדרות המהנדסים אינו ניתן לרישום (תוך חודשיים לכל המאוחר) כהסכם קיבוצי ודינו כהסדר קיבוצי אשר ניתן לבטלו.

זכור:  קשה להשיג הישגים – אך קל ביותר להפסיד אותם !

יאמר כבר עתה: כדי לעשות כל זאת עליך להיות מנהיג ומקצוען אמיתי בהרבה תחומים: הסברה, כלכלה, פסיכולוגיה, איגוד מקצועי ועוד. לעולם לא תוכל בו בזמן שעיקר עיסוקך בהנדסה, להיות מקצוען ברמה הנ"ל. על כן - השתמש בנו בכל שלב, עקוב אחר פרסומינו והיה נוכח בהשתלמויותינו.

זכור: נציג המעסיקים העומד מולך הוא מקצוען, מוקף יועצים בתחומי: המשפט, הפסיכולוגיה, הכלכלה, דוברות ויחסי העבודה ומכיר היטב ולאורך שנים את פעילות חברי הוועדים, ונקודת התורפה שלהם!

על כן, אי ניצול של הידע והיכולת שלנו כמוהו כוויתור מראש על חלק מהכח הארגוני העומד לרשותך ומשמעותו המעשית – ויתור מראש על חלק מההישגים למען הציבור שבחר בך.


2.2 מה כן - אתה יכול לעשות

כאמור חלק מהצלחתך תלוי באופן ניצולך את המשאבים המקצועיים של הסתדרות המהנדסים. ואולם חלק אחר תלוי בך:
א. ראשית -דאג לשמוע את חבריך שבחרו בך - בקשב רב. זאת הן על מנת לקבל תמונה טובה יותר על ציפיותיהם והן על מנת שיהיה קשר יומיומי בין הנציגות ובין הציבור לגיבוש הקבוצה לקראת אתגרי העתיד. אל תנסה להיות פופוליסטי ולהטיח את שלא תוכל מאוחר יותר לקיים! היה נא אמיץ, עם חזון, והפק את המרב לחבריך, אבל דאג תמיד לאזן את ציפיותיהם של חבריך ומדיניותכם מחד עם המציאות הסביבתית ווקטור הכוחות הכולל, מאידך.

ב. לאבטחת היזון חוזר – על נציגות המהנדסים להבטיח הפקת דף מידע תקופתי ובאמצעותו לדווח ולבקש תגובות. כנסו אסיפות תקופתיות והסבירו לחבריכם עובדות ומדיניות שמתגבשת ותנו לאנשים להתבטא;
פגשו את חבריכם בחדר האוכל ובכל הזדמנות בה תוכלו להחליף דעות, כדי להבטיח חברות וציבור מעודכן ושותף לצדכם בשעת המבחן. דאגו להסביר, כי לאיש אין תעודת ביטוח להצלחה ואתם עושים את המרב אבל ההישג עומד ביחס ישר למאמצים שכל אחד ישקיע במאבק!

זכור כי הפצת המידע בתזמון לא נכון - עוזר למעסיק בגיבוש מדיניות התגובה שלו. על כן: עדכון חבריך חייב להיעשות בתזמון שאינו מפריע למו"מ.

ג. עקוב אחרי פרסומינו המעדכנים אותך על הישגי שכר ברמה ארצית וחטיבתית. לעיתים קרובות המעסיק חייב ליישם הישגים אלו גם במקום עבודתך וכל אשר עליך לעשות - הוא להסב ליבו לכך (ואם זה לא עוזר – הסב את ליבנו לאי היישום – אנחנו נפעל מייד).

ד. הכר היטב את הסכם העבודה הארצי - לעיתים גלומה בו תוספת ישימה אצלכם, אם באופן ישיר ואם תוך התאמת סעיף בהסכם הארצי למציאות שלכם, עליך רק להפעיל עם חבריך חשיבה קונסטרוקטיבית איך לנצל את הנ"ל לתועלת חבריכם.

ה. עקוב אחרי הישגי ועדים אחרים במקום עבודתך/"בחצר" השכנה/בענף שלך. דאג להתעדכן על הסכמי שכר קיבוציים הרלוונטיים לשכר חבריך. לעיתים "כוח התקדים" יביא לך הישגים מהירים וקלים ביותר. הקפד להשתתף בישיבות חטיבת המהנדסים במסגרת הסתדרות המהנדסים, אליה הנכם משתייכים על פי אופי מקום עבודתכם! תמיד תרוויח משמיעת הישגי אחרים.

ו. הסבר את "מכאוביך" למעסיק. לעיתים אם הבעיה הובנה - גם הוא ירצה לפתור אותה, כדי להבטיח את ה"אושר" של העובד – בעיקר של הקבוצה הבכירה שעליה נמנים המהנדסים שהנך מייצג. האמור לעיל נכון על אחת כמה וכמה אם מדובר בבעיה שאין לה עלות כספית ואין לה "גרורות".

ז. בחיי היום-יום, במו"מ ובמאבק, שתף פעולה עם כל מי שיכול להיות לו אינטרס זהה ואפילו לתקופה מוגבלת. אם שיתוף זה לא מגדיל את התנגדות המעסיק לתשלום המבוקש ללא קנה מידה סביר מול הכוח הנצבר כתוצאה משיתוף הפעולה הנ"ל, או אם שיתוף פעולה זה אין בו כדי להכות את הציבור של המהנדסים בשלב הבא עקב שבירת עיקרון, יצירת הצמדות וכו'. בנושאים אלו רצויה ביותר התייעצות עם הסתדרותנו.

זכור - כוח התקדים פועל באופן חמור ביחסי העבודה לטובתכם וגם לרעתכם!

ח. דע היטב את זכויותיך האוטונומיות. זכויותיך אלו מהוות כלים שיתנו לך כוח נוסף לכל עבודתך כחבר ועד ו/או יחלישו כוחות נגד.

ט. אנו מביאים לידיעתך את תוספות השכר השכיחות במקומות העבודה בסקטור הציבורי, הנהוגות בנוסף ומעבר לשכר המשולב (הכולל דרגות, וותק מקצועי ושירות בצה"ל, תוספות שכר לבעלי תואר שני, שלישי ולימודי תעודה):
* אחזקת רכב (קבועות/משתנות ואגרת רישוי וביטוחים) או מכונית צמודה.
* אחזקת טלפון.
* כוננות ופרמיות.
* ביגוד
* תוספות ייחודיות (סביבתיות, מפעליות וענפיות).
* שעות נוספות בפועל ושעות נוספות גלובאליות.
* גמול השתלמות (א' וב').
* קרן השתלמות.
* קופת גמל/פנסיה למרכיבים לא פנסיונרים.
* פנסיה צוברת/ביטוח מנהלים.
* מתנות לחג.
שלח לחבר


 


Google