שערי
חליפין
שינוי אחרון: 20.11.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.516
אירו4.141
ליש"ט4.658
100 יין3.135

מדריך לוועדים
נכבדי,

אנו מתכבדים להגיש לכם בזאת חוברת אשר מנחה מהנדס/מהנדסת, שזה עתה הפכו לנציגי ציבור, בכל הנוגע לחובותיהם כלפי הציבור שבחר בהם.
אנו ממליצים לכם כי בעוד מועד ועוד בטרם סיכמתם סיכומים ושלחתם מכתבים מחייבים, תעיינו בחוברת זאת למניעת אכזבות בעתיד.

                                          בכבוד רב,
                                           יצחק רז
                                יו"ר הסתדרות המהנדסים1. תפקידי נציגות המהנדסים


חבר ועד המהנדסים נבחר לייצג בראש ובראשונה את ציבור המהנדסים במקום עבודתו, אם באופן עצמאי בנציגות המהנדסים ואם כחלק מן הועד הכללי במקום העבודה.

מטרת נציגות המהנדסים היא להבטיח בטחון תעסוקתי והסכם עבודה מיטבי. הצלחה של נציגות המהנדסים תתבטא ביישום מירב סעיפי ההסכמים שנערכים ברמה הארצית, במסגרת מקום העבודה, בתוספת הסכם שכר ועבודה, ברמה המקומית, תוך הגנה מתמדת על הזכויות הקיימות, קיבוציות ואישיות כאחד, כל זאת באמצעות המו"מ עם המעסיק, תוך שימוש בכלים, בגורמים הנחוצים ובתזמון הנכון ביותר להישגים מירביים. לשם כל זאת על הנציג להיות מודע להרבה גורמים ולהשתמש בהם בתבונה ובמקצועיות.
שלח לחבר


 


Google