שערי
חליפין
שינוי אחרון: 20.11.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.516
אירו4.141
ליש"ט4.658
100 יין3.135

דף תדמית

                    
                 

                   ההסתדרות החדשה
 
                              הסתדרות המהנדסים, האדריכלים
                          והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל


מטרות
לפעול לשיפור מתמיד של תנאי השכר והעבודה של ציבור עמיתיה ולהגן עליהם מפני פגיעה בלתי הוגנת, בתנאים אלו.

1. מעמד וסמכות
הסתדרות המהנדסים הנה הסתדרות מקצועית ארצית בהסתדרות הכללית ומהווה את האיגוד המקצועי האוטונומי היציג של ציבור המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות המדע והטכנולוגיה בישראל. הסתדרות המהנדסים מייצגת בלעדית את עמיתיה בענייני שכר ותנאי עבודה ספציפיים, בשם ההסתדרות הכללית ובמקומה.

על פי חוקת ההסתדרות , נציגי הסתדרות המהנדסים מהווים חלק מן הצוותים ההסתדרותיים, המטפלים מול המעסיקים בענייני כלל העובדים במקום העבודה. מעמד זה מאפשר להסתדרות המהנדסים וועדיה, לפעול ארגונית ומשפטית בעניינים הספציפיים ובמקביל להיות שותפים בקבלת ההחלטות בעניינים הנוגעים לכלל העובדים במקום העבודה.

2. הקשר עם ההסתדרות הכללית
הסתדרות המהנדסים הינה איגוד מקצועי יציג של המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, אשר היסטורית מהווה חלק מההסתדרות הכללית ובעל מעמד חוקתי משפטי אוטונומי בנושאים הכלליים ובנושאים הנוגעים לאוכלוסיית הארגון. בהתאם להסכם האוטונומיה משנת 1989 חוקת ההסתדרות השתנתה והוראותיה מחייבות להעביר את כל סמכויות ייצוג המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בלעדית לרשותה של הסתדרות המהנדסים בישראל.


3. ל
מבנה וארגון 
הקש כאן


4. איגוד מקצועי 
הסתדרות המהנדסים מנהלת מו"מ במקום העבודה ברמה ארצית ומקומית לחתימת הסכמי שכר ותנאי עבודה, ופועלת ליישומם. הסתדרות המהנדסים מייעצת, מנחה ומכוונת את נציגיה ופועלת מתוך סמכות, במחלוקות ובהפרות של הסכמים מחייבים.

בהסתדרות המהנדסים מחלקה משפטית הנותנת לחבריה שירותי ייעוץ משפטי ביחסי העבודה ומחלקה לייעוץ בנושאי מדיניות שכר ותנאי עבודה. היועצים עומדים לרשות הוועדים כדי לסייע בביצוע תפקידיהם.

בהסתדרות המהנדסים מחלקת פרט, הנותנת שירותי ייעוץ, תמיכה ומידע, למהנדסים חברי הארגון על הזכאות לזכויות מכוח חוקי עבודה, צווי הרחבה, הסכמים קיבוציים כלליים ומיוחדים וזכויות מכוח הסכמים אישיים, בהתאם לשיוכו הארגוני של המהנדס במקום עבודתו.

בהסתדרות המהנדסים מחלקת גמול השתלמות, שהוקמה בעקבות הסכם שנחתם בין משרד האוצר ובין הסתדרות המהנדסים להענקת גמולי השתלמות. המחלקה פועלת לאישור תעודות המזכות בגמולים אלו, בהתאם לקריטריונים מוסכמים בין המעסיקים ובין הסתדרות המהנדסים.

לפרטים נוספים על האיגוד המקצועי
הקש כאן.


5. קרנות
א. קרן השתלמות אומגה - לשעבר קרן השתלמות למהנדסים
קרן השתלמות למהנדסים בע"מ הוקמה במקור כחברה ממשלתית בבעלות משותפת של מדינת ישראל והסתדרות המהנדסים-אגודה עותומנית. הקרן נוסדה בשנת 1967 (ראשיתה רטרואקטיבית מיום 1.4.64) בעקבות הסכמי שכר בין ממשלת ישראל לבין הסתדרות המהנדסים.
ביולי 2008 עברה החברה לניהול קרן השתלמות למהנדסים בע"מ הליך הפרטה, במסגרתו רכשה חברת מנורה מבטחים פיננסים % 60 ממניות הקרן (את מלוא חלקה של המדינה בקרן ו- % 10 נוספים מחלקה של הסתדרות המהנדסים-אגודה עותומנית בקרן), ושמה השתנה בעקבות כך למנורה מבטחים הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ. קרן ההשתלמות למהנדסים קיבלה אף היא שם חדש - קרן השתלמות אומגה. חברת מנורה מבטחים פיננסים התחייבה במהלך שלוש השנים מיום המכירה לגבות מעמיתי הקרן במסלול הקיים דמי ניהול של % 0.3 בלבד.
הקרן מנהלת את הכספים המצטברים ואשר הצטברו בקרן מהפרשות מהנדסים, אדריכלים ואקדמאים במקצועות הטכנולוגיים יחד עם הפרשות מעבידיהם.
הקרן מנוהלת בכפוף לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל) ודינים אחרים.
בקרן מופקדים מדי חודש עד % 10 משכר המהנדסים העמיתים בקרן, כאשר % 2.5 מופקדים ע"י המהנדס העמית בקרן ו - % 7.5 מהשכר מופקדים ע"י המעסיק.
הפרשות לקרן נהנות מהטבות מס כפי שקבוע בחוק ובכפוף לתקנות הרלוונטיות.
הכספים המצטברים לעמיתים בקרן נועדו להוצאה ע"י העמית לצורכי השתלמות (קורסים מקצועיים, סיורים לימודיים, השתתפות בכנסים בארץ ובחו"ל) ו/או לצבירת כספים במסלול חיסכון, הכל בכפוף לתקנות הרלוונטיות.
הכספים המתקבלים והמצטברים בקרן נשמרים בחשבונות אישיים לכל עמית.

לפרטים נוספים על קרן השתלמות אומגה
הקש כאן.

ב. קרן ידע הנדסי אקדמי
החל מ- 1994 פועלת קרן ידע הנדסי אקדמי בשיתוף בין המעסיקים והסתדרות המהנדסים, לקדם השתלמויות, קורסים, כנסים וסמינרים, עבור המהנדסים הזכאים לכך עפ"י ההסכמים התקפים במקום העבודה. מקור הכספים בהפרשת המעסיקים שהצטרפו לקרן.

לפרטים נוספים על קרן ידע הנדסי-אקדמי
הקש כאן.

ג. קופת גמל מחר לאקדמאים ולמהנדסים
בשנת 1995 ייסדה הסתדרות המהנדסים את קופת הגמל יניר למהנדסים, שפעלה מאז לצידה, ואליה הופרשו כספים עבור רכיבים שטרם הפכו לרכיבים פנסיונים.
החל מה-1.1.05 אופן הפרשת הכספים לקופה שונה והוא: הפרשת עובד - עד % 7 מהשכר, הפרשת המעסיק - עד % 7.5 מהשכר, עם זאת הפרשת המעסיק והפרשת העובד חייבות להיות זהות עד לשיעור של % 5 מהשכר.
במהלך 2011 הוחלט על מיזוג קופ"ג יניר למהנדסים עם קופ"ג המחר של האקדמאים במדעי הרוח והחברה, תהליך שהושלם ב-1.7.11, ושמה של הקופה הממוזגת מכאן - קופ"ג מחר לאקדמאים ולמהנדסים, והיא מנוהלת ע"י מחר-חברה לניהול קופות גמל בע"מ. זכויות העמיתים בקופ"ג יניר למהנדסים והעמיתים בקופ"ג מחר נותרו ללא שינוי.
יו"ר הסתדרות המהנדסים, אינג' יצחק רז, התייחס לנושא המיזוג ואמר: "למרות שאנחנו מתנתקים מקופה שהקמנו אותה כפרי יצירתנו, החלטנו לפנות למסלול זה כדי להקטין את עלויות הניהול, ובכך לתת לציבור המהנדסים קופה יציבה עם עלויות ניהול נמוכות".

לפרטים נוספים אודות הקופה הממוזגת באתר הקופה -
הקליקו כאן.

שלח לחבר


 


Google