הצטרפות להסתדרות המהנדסים-האגודה העותומנית

במידה ואינך נמנה/ית עם חברי הסתדרות המהנדסים-האגודה העותומנית - הנך מוזמן/ת להצטרף, וכך תוכל/י גם את/ה ליהנות מפעילויות המועדון.

דמי החבר:
דמי החברות בהסתדרות המהנדסים אגודה עותומנית הינם 200 ש"ח לשנה.

הערות:

* עובדים אשר הגיעו לגיל פרישה ופרשו מעבודתם בהתאם לאמור בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, זכאים להצטרף לאגודה העותומנית בדמי חברות מופחתים בגובה 50% מדמי החברות הנהוגים באותה עת. (חברים ממשיכים ישלמו דמי חבר בשיעור של % 50 מדמי החברות ששילמו עד לפרישתם).

* סטודנט לקראת תואר ראשון בהנדסה, אדריכלות או מדעים בשנה האחרונה ללימודיו, אשר יצטרף להסתדרות המהנדסים - אגודה העותומנית החל מה-1 לינואר 2012, ישלם דמי חברות מופחתים בשיעור של % 50 מדמי החברות הנהוגים באותה עת, ויזכה להנחה זו גם לאחר סיום הלימודים ו/או עד הגיעו לגיל 30 (המאוחר מביניהם). לאחר מכן, ישלם דמי חברות מלאים בגובה דמי החברות שהיו נהוגים ביום הצטרפותו.
מהנדס אשר סיים לימודיו וטרם מלאו לו 30 ישלם דמי חברות מופחתים בשיעור של % 50 מדמי החברות הנהוגים באותה עת, ויזכה להנחה זו עד הגיעו לגיל 30. לאחר מכן, ישלם דמי חברות מלאים בגובה דמי החברות שהיו נהוגים ביום הצטרפותו.

* עולה, אשר יצטרף לאגודה העותומנית, ישלם עד לתום השנה החמישית מיום עלייתו ארצה, דמי חברות מופחתים בשיעור של % 50 מדמי החברות הנהוגים באותה עת. 

- בכל מקרה של תשלום מופחת כאמור לעיל לא ניתן יהיה להנות מכפל הנחות.


טפסי הצטרפות להסתדרות המהנדסים-האגודה העותומנית


טופס הצטרפות להסתדרות המהנדסים בישראל-האגודה העותומנית


טופס תשלום בהו"ק להסתדרות המהנדסים בישראל-אגודה עותומנית


טופס עדכון פרטים אישייםאת הטפסים המלאים יש להעביר ל:
הסתדרות המהנדסים - צוות מועדון תרבות ורווחה:

כתובת משרדנו: רחוב דיזנגוף 200 תל-אביב, ת.ד. 6429 ת"א 6106301
שעות פעילות:
ימים א' - ה' 09:00 - 16:00
טלפון ישיר:
 03-5205809
טלפון מרכזיה:
03-5240274, שלוחה 109
פקס:
03-5275346
דוא"ל:
engmember@aeai.org.il

שלח לחבר
שתף


 


Google