שערי
חליפין
שינוי אחרון: 22.3.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.656
אירו3.944
ליש"ט4.549
100 יין3.283

ערב עיון: מבוא לסיכוני חשמל סטטי בתהליכים תעשייתיים עם נוזלים ואבקות, בית המהנדס ת"א, 8.4.14 - מצגות ההרצאות וסרטונים
הרצאה בנושא: סיכוני חשמל סטטי בנוזלים-דגשים-תקן ישראלי 60079-32
מרצה: ד"ר דוד זיו, המוסד לבטיחות ולגיהות

סרטון 1: הוקרן במסגרת הרצאתו של ד"ר דוד זיו: סיכוני חשמל סטטי בנוזלים

סרטון 2: הוקרן במסגרת הרצאתו של ד"ר דוד זיו: סיכוני חשמל סטטי בנוזלים

סרטון 3: הוקרן במסגרת הרצאתו של ד"ר דוד זיו: סיכוני חשמל סטטי בנוזלים

הרצאה בנושא: סיכוני חשמל סטטי באבקות בתעשייה-איפיון ואסטרטגיה
המרצה:מהנדס דורון גודר, חב' טבי, TAPI ישראל 


Google