שערי
חליפין
שינוי אחרון: 20.11.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.516
אירו4.141
ליש"ט4.658
100 יין3.135

הסבר והבהרות
הענקת הכרה לגופים בישראל המוציאים תעודות הסמכה לרתכים
הוועדה הלאומית לריתוך מוציאה אישור-הכרה לגופים - ארגונים, מוסדות, חברות, מפעלים ויחידים - אשר במסגרת פעילותם מעניקים תעודות הסמכה לרתכים בישראל, באם הם עומדים ופועלים לפי הקריטריונים המקצועיים שנקבעו לכך.

הכרה על ידי הוועדה הלאומית לריתוך, בגוף כל שהוא, כגורם מקצועי מתאים להוצאת תעודת הסמכה כרתך, או לעובדיו או לאנשים העובדים או מעונינים לעבוד כרתכים, מביא לביסוס והגדרת יכולתו של הרתך לבצע עבודות ריתוך איכותיים. כמו כן, הדבר מאפשר למעסיק להעריך את ערכם של תעודות ההסמכה כרתך שהוצאו לעובד שלו או לעובדים חדשים ופוטנציאליים, על ידי גופים העוסקים בהכשרה מקצועית של רתכים.

הכרה על ידי הוועדה הלאומית לריתוך בגוף מקצועי המעניק תעודת הסמכה כרתך לא תפורש בכל צורה שהיא כהכרה ביכולת הרתך לבצע עבודה ספציפית אצל מעסיקו.

לא קיימת תעודה גלובלית להסמכה כרתך לכל עבודות הריתוך האפשריות. המעסיק של הרתך הינו אחראי לאיכות עבודות הריתוך שמבצעים אצלו. כמו כן, המעסיק של רתך אחראי, לבדוק שתעודת ההסמכה כרתך, המוצגת לו על ידי גוף כל שהוא, תואמת לדרישות העבודה הספציפיות שעל הרתך לבצע אצלו.

הערה:
הוועדה הלאומית לריתוך אינה מכירה בתעודות הסמכת רתכים שלא הונפקו ע"י ארגון בעל תעודת הכרה כ"גוף" מסמיך רתכים, וזאת גם אם מנפיק התעודה הינו בעל הסמכת ICWI .
שלח לחבר
שתף


 


Google