הפוך לעמוד הבית
מכון התקנים הישראלי  מכון התקנים הישראלי
wfeo  World Federation
of Engineering Organizations
מנורה מבטחים פיננסים   מנורה מבטחים פיננסים
הבנק הבינלאומי הראשון  הבנק הבינלאומי

שערי
חליפין
שינוי אחרון: 18.9.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.522
אירו4.206
ליש"ט4.770
100 יין3.162

בוררים, מגשרים ומומחים

מחלקת בוררים, מגשרים ומומחים בלשכת המהנדסים פועלת לשם מתן שירותי חוות דעת של מומחים או בוררים ומגשרים בנושאים הנדסיים או אדריכליים. המחלקה מנהלת פנקס בוררים ופנקס מומחים, הממוינים לפי התמחויות .
בראש המחלק עומד מהנדס ישראל דוד.

למי ניתן השירות ?
שירותי חוות דעת של מומחים או בוררים מספקים מענה לפניות בתי המשפט והם פתוחים גם לקהל הרחב.

מהם תפקידי המחלקה ?
המחלקה מוסמכת לאשר הכללת חברים בפנקסי הבוררים והמומחים, עוסקת בבקרה על כל פעולות היחידה, קובעת סדרים ונוהלי עבודה, מטפלת בתלונות על בוררים ומומחים ובסמכותה אף לגרוע חברים מהפנקסים.

מי רשאי להיכלל בפנקס הבוררים ובפנקס המומחים ?
חבר לשכת המהנדסים והאדריכלים, בעל ניסיון מוכח בתחום מקצועי מתאים, רשאי לבקש להיכלל בפנקסים אלו. העקרונות המנחים את המחלקה בבואה לאשר הכללת חברים בפנקסים הם ידע וניסיון בתחום מקצועי ספציפי ובתחומים נוהליים. מועמד המבקש להיכלל בפנקס המומחים חייב בוותק של 10 שנים. מועמד המבקש להירשם בפנקס הבוררים חייב בוותק של 15 שנה. על המבקש להירשם בפנקס הבוררים לעבור השתלמות מתאימה.

כיצד מתנהל תהליך הרישום בפנקס ?
את הבקשה להיכלל בפנקסים יש להגיש למחלקה על גבי טפסים מיוחדים. על המבקש להירשם בפנקס הבוררים לעבור השתלמות מתאימה. במקרים חריגים המחלקה רשאית לאשר רישום בפנקס הבוררים ללא השתלמות כנ"ל. מועמד ייכלל באחד מהפנקסים או בשניהם במידה והמחלקה מאשרת את בקשתו. במקרה של דחייה ניתן להגיש ערעור להנהלת הלשכה תוך 30 יום מקבלת ההודעה על דחיית הבקשה באחד משני הפנקסים או בשניהם. החלטת הנהלת הלשכה בנושא הערעור אחרונה וסופית.

מתי מתמנה בורר או מומחה ?
מינוי בורר/ממומחה מתוך הפנקסים מתבצע בעקבות פנייה של הגורמים הבאים :
- בית משפט
-  הצדדים המעורבים במחלוקת/סכסוך

מהם הקריטריונים לפיהם מתמנים בוררים ומומחים מתוך פנקס הבוררים ו/או המומחים ? הקריטריונים המנחים הם: הבורר/מומחה מתאים לנושא, שיתוף מרבי של החברים הרשומים בפנקסים, לבורר/מומחה אין ולא היה קשר למזמינים ו/או לצדדים שבמחלוקת, אלא אם כן הצדדים הסכימו לכך.

 
  חברי הלשכה המעוניינים להיכלל בפנקסי
  הבוררים והמומחים 
וכן גורמים המעוניינים
  להסתייע בשירותי חוות דעת מומחים ובוררים 
  מוזמנים לפנות אל
יוסי גיא, רכז המחלקה:
  טלפון: 054-5222148
  דוא"ל: yosi@eng.org.il
           

כמה עולה השירות ?
בקשה למינוי מומחה -  180 ₪
בקשה למינוי בורר   -  360 ₪

-
יש לצרף לבקשה המחאה, רשומה לפקודת לשכת המהנדסים והאדריכלים.
- הסכום ניתן לחלוקה בין הצדדים.

שלח לחבר
שתף

 

 

 

 

 

 
Google