שערי
חליפין
שינוי אחרון: 17.8.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.627
אירו4.240
ליש"ט4.668
100 יין3.292

מלגות פרטניות 2017
 קריטריונים לקבלת מלגה פרטנית מקרן ידע הנדסי אקדמי לשנת 2017
 טופס בקשת השתתפות בשכר לימוד להשתלמות פרטנית


 


Google