שערי
חליפין
שינוי אחרון: 23.3.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.645
אירו3.932
ליש"ט4.556
100 יין3.282

מלגות פרטניות 2017
 קריטריונים לקבלת מלגה פרטנית מקרן ידע הנדסי אקדמי לשנת 2017
 טופס בקשת השתתפות בשכר לימוד להשתלמות פרטנית


 


Google