הפוך לעמוד הבית
מכון התקנים הישראלי  מכון התקנים הישראלי
wfeo  World Federation
of Engineering Organizations
מנורה מבטחים פיננסים   מנורה מבטחים פיננסים
הבנק הבינלאומי הראשון  הבנק הבינלאומי

שערי
חליפין
שינוי אחרון: 18.9.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.522
אירו4.206
ליש"ט4.770
100 יין3.162

אודות מועצת ההנדסה והאדריכלות

מועצת ההנדסה והאדריכלות קיימת מכוח חוק המהנדסים שנחקק בשנת התשי"ח, 1958. בראש המועצה עומד שר הכלכלה או נציגו.

מועצת ההנדסה והאדריכלות מורכבת מ-27 נציגים, על פי החלוקה הבאה:
14 נציגי הממשלה, 9 נציגי לשכת המהנדסים והאדריכלים, נציג אוניברסיטת תל-אביב, נציג אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ושני נציגים נוספים מהמוסדות להשכלה גבוהה.

המועצה, המייעצת לשר, עוסקת בעיקר בתחומי הרישום, הרישוי והאתיקה הממלכתית. בצד רשם המהנדסים והאדריכלים פועלת ועדה מקצועית ומייעצת, הממונה ע"י מועצת ההנדסה והאדריכלות, והיא זו שדנה בכל אותן בקשות לרישום שקיים לגביהן ספק ו/או צורך בבירור.

תחת מועצת ההנדסה והאדריכלות פועלות הוועדות הבאות:
- ועדת בחינות
- ועדה מייעצת
- ועדת אתיקה מקצועית של המהנדסים והאדריכלים
- ועדה להכרה במסלולים הנדסיים במוסדות שאינם אוניברסיטאות
- ועדות שונות עפ"י הצורך

שלח לחבר
שתף

 

 

 

 

 

 
Google