שערי
חליפין
שינוי אחרון: 19.5.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.593
אירו4.002
ליש"ט4.664
100 יין3.224

שינוע פניאומאטי של אבקות ומילוי מיכלי סילו-ניתוח וחישוב תנאי הצתת חשמל סטטי
מאת: איל צדוק, מהנדס מומחה לבקרת חשמל סטטי

הזרמה של נוזלים בצנרת ומילוי מיכלי אחסון-ניתוח וחישוב תנאי הצתת חשמל סטטי
מאת: איל צדוק, מהנדס מומחה לבקרת חשמל סטטי

מילוי מיכליות כביש ומיכלים מטלטלים
מאת: ד"ר דוד זיו, מרכז המידע-המוסד לבטיחות ולגיהות ויו"ר ועדת בטיחות-המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

סיכוני חשמל סטטי בתעשייה
מרצה: מר שי שגב, מנהל הבטיחות העולמי של חטיבת הכימיה, חברת טבע 


Google