שערי
חליפין
שינוי אחרון: 23.10.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.491
אירו4.100
ליש"ט4.597
100 יין3.065

שינוע פניאומאטי של אבקות ומילוי מיכלי סילו-ניתוח וחישוב תנאי הצתת חשמל סטטי
מאת: איל צדוק, מהנדס מומחה לבקרת חשמל סטטי

הזרמה של נוזלים בצנרת ומילוי מיכלי אחסון-ניתוח וחישוב תנאי הצתת חשמל סטטי
מאת: איל צדוק, מהנדס מומחה לבקרת חשמל סטטי

מילוי מיכליות כביש ומיכלים מטלטלים
מאת: ד"ר דוד זיו, מרכז המידע-המוסד לבטיחות ולגיהות ויו"ר ועדת בטיחות-המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

סיכוני חשמל סטטי בתעשייה
מרצה: מר שי שגב, מנהל הבטיחות העולמי של חטיבת הכימיה, חברת טבע 


Google