שערי
חליפין
שינוי אחרון: 18.9.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.522
אירו4.206
ליש"ט4.770
100 יין3.162

תפקידי מפקח הריתוך
מפקח ריתוך CWI הוא החוליה המקשרת בין המהנדס המתכנן לבין הקבלן המבצע בפועל. בתוך כך תפקידי מפקח הריתוך מתחילים עוד בשלב התכנון וההכנות לעבודה, נמשכים בזמן ביצוע הריתוכים ומסתיימים לאחר גמר הבדיקות של הריתוכים שבוצעו.

להלן פירוט תפקידי מפקח הריתוך:

 תפקיד מפקח הריתוך בזמן התכנון (לפני הריתוך)                     
  לסקור את המסמכים הישימים
  לבדוק תהליכי ריתוך
  לבדוק את הסמכת הרתכים
  לקבוע נקודות עצירה במהלך ביצוע העבודה 
  לפתח תוכנית ביקורת איכות
  לפתח תוכניות לרישום ושמירת תוצאות הביקורת 
  לפתח מערך לזיהוי אי התאמות 
  לבדוק את מצבו של ציוד הריתוך
  לבדוק איכות ומצב של החומרים והחומרים המתכלים
  לבדוק הכנות לריתוך (לדוגמא: מדרים)
  לבדוק את התאמת חלקי המחבר 
  לבדוק את התאמתם של התקני ההצבה 
  לבדוק את ניקיונם של חלקי המחבר 
  לבדוק חימום מוקדם כשנדרש                                                        

 תפקיד מפקח הריתוך בזמן הריתוך                  

  לבדוק את התאמת פרמטרי הריתוך לתהליך שאושר              
 
 לבדוק את איכותם של זחלי ריתוך בודדים 
  לבדוק ניקוי בין זחלים
  לבדוק טמפרטורה בין זחלים 
  לבדוק סדר ומיקום של זחלי הריתוך 
  לבדוק את פני השטח של החירוץ הנגדי 
  לוודא שבדיקות לא הורסות מבוצעות במהלך הריתוך כאשר הן נדרשות  


 תפקיד מפקח הריתוך לאחר הריתוך
  לבדוק את פני הריתוך הגמור
  לבדוק גודל ואורך של הריתוכים הגמורים   
  לבדוק את התאמת מידותיו של המוצר המרותך המוגמר                      
  לבחור את המדגמים לבדיקות לא הורסות
  לפענח את תוצאות הבדיקות 
  לוודא שהבדיקות הלא הורסות בוצעו 
  להכין ולהחזיק את דוחות ביקורת האיכות במצב עדכני

 ראו גם ת"י 2213 - התעדת מפקחי ריתוך ממרס 2002 סעיף 4.
שלח לחבר
שתף


 


Google