שערי
חליפין
שינוי אחרון: 17.10.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.509
אירו4.129
ליש"ט4.629
100 יין3.129

דמי טיפול

חברים וחברות נכבדים/ות

תשלום אגרת דמי טיפול מהווה כיסוי חלקי של ההוצאה הכרוכה בטיפול בבקשה לגמול השתלמות.

תעריפי דמי הטיפול בבקשות גמול השתלמות עומדים על סך 700 ₪ לכל פונה.
יינתנו הנחות מצטברות, בהתאם למצב החברות של המהנדסים בארגונים, כדלקמן:

א.
מהנדס חבר ההסתדרות הכללית, המשלם דמי חבר (% 0.95)– ישלם 450 ש"ח (הנחה של 250 ₪).

ב. מהנדס חבר מן המניין בלשכת המהנדסים – ישלם 250 ₪ (הנחה של 450 ₪).

ג. מהנדס חבר בהסתדרות הכללית, בהתאם לאמור בסעיף א' וחבר מן המניין בלשכת המהנדסים, בהתאם לאמור בסעיף ב' – יהיה פטור מתשלום דמי טיפול.

ד. במידה וועדת הגמול תחליט להכיר רק בחלק משעות הלימוד, או לדחות את הבקשה, הסכום ששולם יעמוד לזכות המהנדס מגיש הבקשה עד להשלמת השעות המזכות לגמול.

ה. התשלום יבוצע בשיק לפקודת הסתדרות המהנדסים, אשר יצורף לבקשה לגמול השתלמות.

את הבקשה בצירוף הצ'ק יש לשלוח לכתובת: הסתדרות המהנדסים - המחלקה לגמול השתלמות, בית ההסתדרות החדשה, רחוב ארלוזורוב 93, תל-אביב 6209801.

                                           בברכה,
                      מחלקת גמול השתלמות למהנדסים

שלח לחבר


 


Google