שערי
חליפין
שינוי אחרון: 18.9.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.522
אירו4.206
ליש"ט4.770
100 יין3.162

הקדמה להסדרי אוטונומיה
הסדרי האוטונומיה של הסתדרות המהנדסים מהווים חלק בלתי נפרד מחוקת ההסתדרות, ולכל הוראותיהם תוקף כהוראות חוקת ההסתדרות. הסדרי האוטונומיה גובשו במשך למעלה מ-30 שנה באופן מצטבר.
מטרת הסדרי האוטונומיה של הסתדרות המהנדסים היא, בין היתר, להבטיח עצמאות פעולה של ציבור חברי הסתדרות המהנדסים, תוך שמירה על זכויותיהם.

הסדרי האוטונומיה נערכו בשנים 1966, 1984, 1989 ו - 1995 והם עוסקים בנושאים שונים הנוגעים לניהול האוטונומי של הסתדרות המהנדסים.
להלן הסדר האוטונומיה של הסתדרות המהנדסים משנת 1989, אשר מובא כאן בהיותו כולל בין היתר, ובעיקר, הוראות אופרטיביות מהותיות בתחום האיגוד המקצועי.

ניתן לקבל העתקים מכל הסדרי האוטונומיה בלשכת המרכז, בהסתדרות המהנדסים.

  הסדר אוטונומיה 1989

שלח לחבר


 


Google