שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

המוסד לבטיחות ולגיהות

האיגוד הישראלי לאיכות

החברה הלאומית לדרכים בישראל ב"מ
החברה במתכונתה החדשה (2003) ירשה את כל תפיקדי חב' מע"צ: אחריות לכל מערכת הכבישים הבינעירוניים, ניהול ובקרת תנועה, תכנון, פיתוח ותחזוקת הדרכים ובטיחותן. החברה גם מבצעת פעולות משלימות כגון שינוי מערך השילוט בכבישי מע"צ, שילוב תחנות רענון וחניוני מנוחה בצידי הדרך ובתחנות דלק, בניית מודל יעיל לאחזקה כוללת, תוכנית לשיקום ואחזקת גשרים, בניית מערך ניהול אחזקה.

מכללת A.L.D
קבוצת ALD מתמחה בתחומי הניהול, האיכות, האמינות, המחשוב, הבטיחות ואיכות הסביבה, ונותנת מעטפת שלמה של שירותים בתחומים אלה: יעוץ מקצועי, ניהול פרוייקטים, פיתוח תוכנה והדרכה. במסגרת הקבוצה פועלת מכללת ALD, המכשירה לקבלת הסמכות בינלאומיות כמהנדסי איכות, מהנדסי איכות תוכנה, מהנדסי אמינות ומנהלי איכות ומצויינות מטעם האיגוד הישראלי לאיכות והאיגוד האמריקאי לאיכות.

בטיחות בעבודה-מוקד המידע לבטיחות ובריאות בתעסוקה
מיסודו של אגף הפיקוח במשרד התמ"ת 


Google